Twelve New Names Approved For Bennu

30 March 2020 The IAU Working Group for Planetary System Nomenclature has approved twelve new names for rocks on the asteroid Bennu, the target of the OSIRIS-REx mission. The new names are Thorondor SaxumDodo SaxumOdette SaxumOdile SaxumCamulatz SaxumKongamato SaxumGullinkambi SaxumBoobrie SaxumAellopus SaxumCelaeno SaxumCiinkwia Saxum, and Gamayun Saxum.